ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

Admin | 2022-11-09

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

เมื่อวันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ ครู และบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ต้อนรับคณะกรรมการการประเมินองค์การมาตรฐาน ดีเด่นสถานศึกษา ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี ประจำปีการศึกษา 2565 องค์การนักวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทย

Admin | 2022-11-03

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ และ บริษัท นีม คอร์ปอเรชั่น จำกัด

Admin | 2022-10-20

Facebook

สมัครเรียนออนไลน์ได้แล้ว วันนี้ชำระครั้งแรก 1,000 บาท เริ่มเรียนได้เลย

Admin | 2022-09-29

เปิดรับสมัครนักเรียน/นักศึกษาปีการศึกษา 2565 คุณสมบัติผู้สมัคร สำเร็จการศึกษาระดับชั้น ม.3 ,ม.6, กศน.ม.3,กศน.ม.6, จ่าทหาร_ ศึกษาต่อ ปวช.- ปวส.

Facebook

การเข้ารับผลการเรียน และการลงทะเบียนภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2565

Admin | 2022-10-01

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้ดำเนินการกำหนดวันรับผลการเรียนภาคเรียนที่ 1 / 2565 และลงทะเบียนเรียน ในภาคเรียนที่ 2 / 2565 โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ณ อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

Facebook