ข่าวประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 “Thai Itoh Technological College The Test of Dhamma Sanam Loang”

Admin | 2022-11-21

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา2565 “College Board Management Meeting”

Admin | 2022-11-17

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะได้จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 3206 อาคาร 3 “College Board Management Meeting”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

Admin | 2022-11-09

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ