ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ และโรงแรมโรงแรมพูลแมน พัทยา จี “Memorandum Of Understanding (MOU) Pullman Pattaya Hotel G”

Admin | 2022-12-08

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ และ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป “Memorandum Of Understanding (MOU) Royal Cliff Hotel Group”

Admin | 2022-11-26

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ “Develop and strengthen morals and ethicssufficiency economy”

Admin | 2022-11-25