สอบปลายภาค ภาคสมทบ ระดับชั้น ปวช./ปวส. ทุกสาขา สอบวันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2566

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ (T-TECH)

"ก้าวแรกสู่ฝัน เส้นทางสู่อนาคต"

รับสมัครนักศึกษาใหม่
ปวช. / ปวส. รอบปกติ รอบสมทบและทวิภาคี


ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรมการปฐมนิเทศ นักเรียนนักศึกษาและ ผู้ปกครองเพื่อเตรียมความ พร้อม สำหรับนักศึกษา ปวช.ปวส. ทุก ภาคสาขาวิชา ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปี การศึกษา 2567 ในวันอาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 - 12.00 น

โดยในเนื้อหาได้อธิบายถึง กระบวนการเรียนการสอนรวมไปถึงกฏ ระเบียบข้อบังคับ แนะในการเตรียมการ เรียนของนักเรียนนักศึกษาและ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลกิจกรรมต่างๆของ ทางวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ให้นักศึกษาทราบโดยทั่วกัน ณ บริเวณห้องประชุมอาคาร 3 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิืโตะ

Admin | 2024-05-13


มาแล้วจ้า.....วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ #ประจำปีการศึกษา 2567แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ทั้งภาคปกติและภาคสมทบ

#สนใจสอบถามรายละเอียด โทร.038-411064,086-3053113,086-3053131

Admin | 2023-11-06


วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567 แล้ว ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รับสมัครนักเรียนจบ ม.3 เรียนต่อระดับ ปวช.และรับสมัครนักเรียนจบ ม.6 เรียนต่อระดับ ปวส.สนใจติดต่อสอบถามได้ที่ 038-411064,086-3053113,086-3053131

Admin | 2023-11-05ประกาศจากวิทยาลัย

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะเปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 2/2566 แล้วตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

Admin | 2023-10-01131 View

รับสมัครการแข่งขันกีฬาอีสปอร์ต เกม ROV (ภายในสถานศึกษา)

Admin | 2022-11-15217 View

ประกาศเรื่อง รับสมัครงาน

Admin | 2022-11-051144 View


ผลงานด้านวิชาการ

  •    ได้รับรางวัล องค์การมาตรฐาน ระดับเหรียญทองแดง ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดชลบุรี
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์กิจกรรม สอบธรรมสนามหลวง
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะวิชาชีพที่จำเป็นในศตวรรษที่ 21 "ติดตามผู้สำเร็จการศึกษา
  •    โครงการส่งเสริมและพัฒนาการการใช้หลักสูตรอาชีวศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพกิจกรรม "พัฒนาสื่อการเรียนการสอน