ข่าวประชาสัมพันธ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ และ โรงแรมรอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป “Memorandum Of Understanding (MOU) Royal Cliff Hotel Group”

Admin | 2022-11-26

วันศุกร์ที่ 25 พฤศจิกายน 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้จัดโครงการพัฒนาเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ บริเวณภายในวิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ “Develop and strengthen morals and ethicssufficiency economy”

Admin | 2022-11-25

วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ ได้จัดสอบธรรมศึกษาสนามหลวง ประจำปีการศึกษา 2565 ณ ลานเอนกประสงค์ อาคาร 3 “Thai Itoh Technological College The Test of Dhamma Sanam Loang”

Admin | 2022-11-21

การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานศึกษา ครั้งที่2 ปีการศึกษา2565 “College Board Management Meeting”

Admin | 2022-11-17

วันพฤหัสบดี ที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะได้จัดการประชุมคณะกรรมการ บริหารสถานศึกษา ครั้งที่ 2 ปีการศึกษา 2565 ณ ห้องประชุม 3206 อาคาร 3 “College Board Management Meeting”

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ

Admin | 2022-11-09

เมื่อวันพุธที่ 9 พฤศจิกายน 2565 ดร.ปิยะดี ประเสริฐสม ผู้อำนวยการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ มอบรางวัลให้กับนักเรียน นักศึกษากิจกรรม การแข่งขันการประกวดกระทงประดิษฐ์ ประจำปี 2565 โดยมีการจัดกิจกรรม ตั้งแต่วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ